top of page

Šolska vodstvena ekipa

Kaj je vodstvena ekipa šole?

Razvija se Šolska vodstvena ekipa (SLT).  izobraževalne politike za našo šolo. Prav tako poskrbijo, da obstajajo sredstva za podporo tem politikam.

SLT:

  • Zagotovite stalne ocene šolskih izobraževalnih programov in njihovega vpliva na dosežke učencev.

  • Igrajte pomembno vlogo pri odločanju v šoli

  • Pomagajte, da bi šolske kulture postale bolj sodelovalne.

Šolska vodstvena ekipa se sestaja mesečno, datume in čas srečanja  bo objavljen na začetku šolskega leta.

Datumi srečanj vodstva šole
Datumi 2021 - 2022 

bottom of page